Hồ Bơi

$0.0 / Per Night

Tiện Ích

Hồ Bơi

  • Vị Trí: Tầng Thượng
  • Giờ Hoạt Động: 06:00 – 18:00

Trang thiết bị

  • Thoáng mát, rộng rãi với kích thước hồ bơi lớn
  • View tầng thượng bao quát tầm nhìn với sông Hàn
  • Có ghế nằm trên bờ hồ bơi
  • Vị Trí: Tầng Thượng
  • Giờ Hoạt Động: 06:00 – 18:00

Trang thiết bị

  • Thoáng mát, rộng rãi với kích thước hồ bơi lớn
  • View tầng thượng bao quát tầm nhìn với sông Hàn
  • Có ghế nằm trên bờ hồ bơi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hồ Bơi”

Regular plan

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
$0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0 $0.0
Đặt Phòng Ngay